Kategorie
Blog

Gdzie poza rolnictwem wykorzystuje się techniki ekstruzji?

Ekstruzja to technika przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe poprzez przetłaczanie ich w maszynach zwanych ekstruderami, gdzie poddawane są wysokiej temperaturze i wysokiemu ciśnieniu a na końcu schładzane. Ekstruzja poprawia strawność nasion i innych surowców, a z zastosowaniem tej techniki produkowane są:

 • Płatki zbożowe
 • Pasza dla zwierząt i pokarm dla ryb
 • Makarony błyskawiczne
 • Pieczywo chrupkie
 • Cukierki i gumy do żucia
 • Zupy i napoje typu instant
 • Substytuty mięsa

A zatem ekstruzja zbóż, soi i nasion strączkowych to technika szeroko stosowana nie tylko w rolnictwie, ale także w sektorze produkcji żywności.

Zalety ekstruzji

Dzięki ekstruzji można zwiększyć potencjał surowców i wpłynąć na lepsze wykorzystanie skrobi, białka i tłuszczów. Ekstruzja pozwala na zmniejszenie strat w czasie transportu, przechowywania i dystrybucji produktów żywnościowych i pozytywnie wpływa na wymianę handlową. Do najważniejszych korzyści płynących z ekstruzji należą:

 • Zwiększenie strawności białek
 • Większa zawartość energetyczna tłuszczów
 • Zwiększona wartość pokarmowa
 • Zmniejszenie wilgotności surowca
 • Większa energia metaboliczna
 • Lepsza przyswajalność składników odżywczych

Ekstruzję można prowadzić we własnym zakresie – wystarczy zaopatrzyć się w ekstruder do zbóż.

Skutki ekstruzji

W wyniku ekstruzji zmieniają się właściwości fizyko-chemiczne surowców i następuje zwiększenie ich reaktywności. Ekstruzja zbóż powoduje zmiany w obrębie skrobi, białek i tłuszczy. Dzięki ekstruzji na rynek trafiają produkty czyste biologicznie o wysokiej trwałości. Co więcej, ekstrudowane produkty spożywcze mogą mieć profilowaną wartość odżywczą, a w ekstruderach często przetwarza się produkty uboczne i odpady pochodzenia biologicznego, które następnie wykorzystywane są do produkcji wysokostrawnych pasz dla zwierząt.