Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia spółek