Gwarancja i serwis maszyn z oferty AgroFeedingTech

Wszystkie maszyny dostępne w naszej ofercie są objęte 12-miesięczną gwarancją. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia uruchomienia maszyn u klienta. Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły oprócz ślimaków i komory ekstruderów oraz ślimaków w prasach do tłoczenia oleju. Warunkiem wykonania napraw w ramach umowy gwarancyjnej jest spełnienie przez klienta wszystkich wymogów podanych w instrukcji obsługi, a w szczególności zapewnienia oczyszczonego surowca o odpowiedniej wilgotności. Stopień zanieczyszczenia i wilgotność materiału roślinnego ma bowiem znaczący wpływ na pracę urządzeń. Dbałość o te parametry wydłuża okres bezawaryjnej eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych.

Nasi specjaliści poza naprawami gwarancyjnymi prowadzą również serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny jest usługą płatną obejmującą wszystkie podzespoły ekstruderów do soi i zbóż. Koszt serwisu jest uzgadniany indywidualnie z klientem. Czas przyjazdu serwisantów od zgłoszenia usterki przez użytkownika nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Czas dostawy części do ekstrudera nie powinien przekraczać 21-28 dni. Dokładamy starań, aby czas oczekiwania na naprawę był jak najkrótszy, a nasi klienci nie odczuwali skutków awarii maszyn.

Co decyduje o wydajności maszyn?

Na efektywne działanie maszyn składa się kilka czynników. Jest to przydatność maszyny, jej użyteczność i ekonomiczność. Istotna jest wydajność, przepustowość, straty materiału i czystość procesu. Aby uznać maszynę za wydajną, trzeba wziąć pod uwagę także jej niezawodność, podatność obsługową i naprawczą, trwałość komponentów, łatwość uszkodzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie wymienione elementy składają się razem na jakość eksploatacyjną urządzenia, którą można zwiększyć poprzez regularne diagnozy i serwisowanie sprzętu.

Naprawa maszyn do obróbki roślin, zbóż, bioodpadów

Dostarczane przez nas maszyny spełniają wymogi Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, jednak kluczowe znaczenie dla efektywnego działania maszyn ma sposób ich użytkowania. Dzięki wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i generalnych zabiegów konserwacyjnych jesteśmy w stanie wyeliminować bezpośrednie, pośrednie i pierwotne uszkodzenia maszyn.

Nasi serwisanci naprawiają:

  • uszkodzenia mechaniczne na skutek przekroczenia dopuszczalnych obciążeń doraźnych,
  • uszkodzenia cieplne na skutek przekroczenia obciążeń cieplnych,
  • uszkodzenia fizykochemiczne powstałe w wyniku intensywnych oddziaływań fizycznych i chemicznych,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku zmęczenia objętościowego materiału, zużycia ściernego, powierzchniowego lub kawitacji,
  • wady konstrukcyjne,
  • wady powstałe poprzez błędy eksploatacji.