Kategorie
Blog

Jak powstają biopaliwa stałe?

Biopaliwa stałe mają postać kostek i brykietów oraz granulatów. Powstają w wyniku przetwórstwa biomasy, którą mogą być rośliny i substancje pochodzenia zwierzęcego, a także mikroorganizmy. Biopaliwa to organiczne i niekopalne substancje, które mogą być wykorzystywane do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej. Biopaliwa stałe uznawane są za dobrej jakości paliwa, więc często wykorzystywane są do ogrzewania domów. Przykładem popularnych biopaliw jest pellet powstający z trocin i zrębków drzewnych, czyli odpadów tartacznych.

Produkcja biopaliw stałych

Biopaliwa wytwarzane są z odnawialnych źródeł energii i cechują się czystością procesów spalania. Powstają w wyniku prasowania pod wysokim ciśnieniem rozdrobnionych surowców pochodzenia biologicznego. Produkcja biopaliw stałych redukuje problem utylizacji odpadów roślinnych i zwierzęcych. Bez wątpienia jest to technologia przyszłości — dzięki biopaliwom zmniejszamy zużycie naturalnych zasobów ziemskich, które nieustannie się kurczą. Zapotrzebowanie na surowce z roku na rok rośnie, co wynika z tempa rozwoju gospodarczego, a odpowiedzią na te potrzeby jest gospodarka cyrkulacyjna i wpisujące się w jej założenia biopaliwa.

Z czego powstaje pellet?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje pelletu, czyli pellet drzewny i trawny. Do produkcji pelletu z trocin wykorzystywane są różne gatunki rodzimych drzew iglastych i liściastych oraz mieszanki z drzew egzotycznych zawierające na przykład skorupy kokosów. Pellet trawny z kolei powstaje z traw i odpadów zbóż uprawnych, takich jak jęczmień i pszenica. Pellet charakteryzuje się wysoką kalorycznością i znikomą ilością pyłu drzewnego, a więc nie emituje dużych ilości szkodliwych związków do atmosfery. Co ciekawe granulki pelletu trawnego mogą być wykorzystywane także jako pasza dla koni i bydła, co dowodzi wysokiej jakości tego surowca.