Ekstruzja roślin strączkowych i zbóż

Ekstruzja to metoda mechaniczno-termicznej obróbki nasion. Procesowi ekstruzji poddaje się m.in. rośliny strączkowe, rośliny oleiste oraz zboża. Ekstruzję soi oraz zbóż wykonuje się w celu uzyskania składników (ekstrudatów) do dalszego przerobu np. do produkcji pasz. Z kolei dzięki ekstruzji nasiona roślin oleistych świetnie nadają się do tłoczenia. Ekstruzja roślin strączkowych oraz innych surowców roślinnych odbywa się z udziałem wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i z udziałem sił ścinających. Oddziaływanie termomechaniczne zmienia cechy fizyczne i chemiczne powstałych ekstrudatów. Produkty pochodzenia roślinnego po zastosowaniu techniki ekstruzji poprawiają swoją jakość i zwiększa się różnorodność ich zastosowań. Mogą być również poddawane dalszym obróbkom technologicznym. W naszej firmie zajmujemy się badaniami dotyczącymi podatności produktów na proces ekstruzji. To daje nam pełnię wiedzy o tym procesie.

Zalety ekstruzji roślin

Technikę ekstruzji z powodzeniem stosuje się w Europie od lat 60. XX wieku. Technologia wykorzystywana jest m.in. w przemyśle rolnym, ale także spożywczym, papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym. Obróbka roślin strączkowych i zbóż to stale udoskonalana technika, która ma wiele zalet. Uzyskane podczas przetwórstwa nasion roślin strączkowych (soi, grochu, bobiku) i zbóż ekstrudaty stanowią wartościową paszę dla zwierząt. Pasza jest przy tym łatwiej przyswajalna niż pokarm niepoddany procesowi ekstruzji. Ponadto dzięki działaniu wysokiej temperatury w paszy zabijane są niepożądane substancje.

Zalety ekstruzji roślin to:

  • dezaktywacja czynników antyżywieniowych w wysokiej temperaturze np. inhibitora trypsyny, chymotrypsyny, lektyny, fenolany, hemoglutyniny,
  • zwiększenie strawności białka oraz skrobi,
  • rozrywanie ścian komórek tłuszczowych w wyniku działania wysokiego ciśnienia, co prowadzi do zwiększenia dostępności oleju w procesie trawienia – większa wartość energetyczna ekstrudowanych surowców,
  • zwiększona stabilność oksydacyjna tłuszczu w wyniku denaturacji lipazy w wysokiej temperaturze. Natomiast naturalne komponenty stabilizujące takie jak: lecytyna i tokoferol pozostają w pełni aktywne,
  • zwiększenie wartości pokarmowej na skutek zmniejszenia ilości włókna w wyniku oddziaływania sił tarcia oraz wysokiej temperatury i ciśnienia,
  • zwiększenie powierzchni aktywnej i wodochłonności ekstrudatu na skutek ekspandowania surowca,
  • zmniejszenie wilgotności surowca, co zwiększa podatność na długie przechowywanie,
  • lepsza przyswajalność i łatwiejsze trawienie ekstrudowanej paszy przez młodsze zwierzęta,
  • zwiększenie energii metabolicznej paszy.

Dużą zaletą ekstruzji jest możliwość przeprowadzania jej we własnym gospodarstwie. Wystarczy wyposażyć się w ekstruder do zbóż. Surowiec podawany jest do komory urządzenia za pomocą podajnika ślimakowego. Procesowi ekstruzji można poddawać różne rodzaje roślin, dopasowując do urządzenia odpowiedni ślimak. Zachęcamy do wypróbowania możliwości, jakie daje wysoko i niskotemperaturowa ekstruzja. Udzielimy wyczerpujących informacji o przebiegu procesu i korzyściach, jakie niesie dla żywienia zwierząt i jakości surowca.