Kategorie
Blog

Zastosowanie fotowoltaiki w gospodarstwe rolnym.

Agrofotowolatika to nowy segment w dziedzinie OZE – instalacje fotowoltaiczne w rolnictwie służą nie tylko do produkcji prądu, ale stanowią także pewnego rodzaju zadaszenie, które chroni rośliny przed nadmiernym słońcem, wiatrem i deszczem. Jest to sposób na solidne zabezpieczenie plantacji, dzięki czemu zbiory nie ulegają zniszczeniom na skutek nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych.

Dzięki agrofotowoltaice wzrasta ilość gruntów pod farmy PV bez ryzyka wyłączenia dużych obszarów z użytkowania — rośliny sadzi się pod panelami, pomiędzy konstrukcją wsporczą. W okresach suchych dzięki zadaszeniu z paneli fotowoltaicznych rośnie jakość i ilość upraw bez konieczności dodatkowego nawadniania. System fotowoltaiczny dobiera się względem danych klimatycznych i potrzebnego poziomu naświetlenia upraw. Duży potencjał rozwoju technologii agroPV tkwi w uprawie roślin cieniolubnych.

Korzyści płynące z agrofotowoltaiki

Fotowoltaika to nie tylko tania i bezemisyjna produkcja prądu niosąca oszczędności finansowe dla gospodarstw rolnych, ale także sposób na stworzenie korzystnego mikroklimatu dla roślin. Panele chronią przed palącym słońcem oraz ograniczają wyparowywanie wody z gleby. Poza tym stanowią schronienie dla zwierząt hodowlanych nie tylko latem, ale także w czasie ulewnych deszczy. Konstrukcje fotowoltaiczne są bardziej odporne na różne warunki pogodowe niż tradycyjne folie i sitaki stosowane do ochrony upraw. Własna elektrownia nie zmniejsza plonowania ani nie zaburza kultywacji.

Tak naprawdę instalacje fotowoltaiczne nie stoją w sprzeczności z interesami rolników, ale otwierają przed nimi nowe możliwości — dotychczasowa ścieżka rozwoju opierała się na dzierżawie nieużytków rolnych pod farmy PV. Instalacje agrofotowoltaiczne to synonim innowacji i synergii pomiędzy rozwojem technologii i produkcją żywności.