Kategorie
Blog

Zalety pasz ekstrudowanych

Ekstruzja to technika obróbki nasion powodująca zmiany fizykochemiczne, jakie zachodzą na skutek współdziałania wody, pary wodnej i temperatury oraz ciśnienia, a także naprężeń mechanicznych. W wyniku ekstruzji zmianie ulega struktura białek, tłuszczów, skrobi i włókien a substancje antyżywieniowe zostają inaktywowane. W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że ekstruzja to sposób na podnoszenie wartości odżywczej pasz i uszlachetnianie produktów pochodzenia roślinnego. Do najważniejszych zalet pasz ekstrudowanych nalezą:

  • Większa strawności białek i skrobi
  • Wyższa wartość energetyczna
  • Podniesiona stabilność oksydacyjna tłuszczów
  • Zwiększona wartość pokarmowa na skutek redukcji ilości włókien
  • Mniejsza wilgotność surowca, co umożliwia dłuższe przechowywania
  • Lepsza przyswajalność przez młodsze osobniki

Karmy ekstrudowane cechuje lepsza smakowitość, co jest wynikiem rozłożenia skrobi na prostsze i słodsze komponenty, dzięki czemu pokarm jest chętniej zjadany przez zwierzęta. Ekstruzja nie ma wpływu na zawartość białka, ale zwiększa jego przyswajalność.

Mechanizm ekstruzji

Ekstruzja to proces wieloetapowy. Na samym początku przeprowadzana jest sterylizacja, co ma na celu zniszczenie bakterii i wydłużenie terminu przydatności do spożycia gotowej paszy. Maszyny do ekstruzji w czasie obróbki cieplnej redukują składniki antyżywieniowe, które negatywnie wpływają na przyswajalność paszy i mogą powodować zaburzenia metaboliczne. Dzięki przetwórstwu termicznemu zwiększana jest strawność białka, węglowodanów i tłuszczów.

Następnym etapem jest obróbka w warunkach niskiego ciśnienia, która skutkuje rozerwaniem się komórek tłuszczowych i podniesieniem dostępności energii pochodzącej z tłuszczów. Na końcu ekstrudat jest stabilizowany i dezaktywacji ulegają substancje odpowiedzialne za rozkład tłuszczów.