Kategorie
Blog

Jak działają ekstrudery do zbóż?

Współczesny przemysł rolny wymaga wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w przypadku obróbki mechaniczno-termicznej nasion, czy to strączkowych, roślin oleistych czy też zbóż. Mowa tu o tzw. ekstruzji, czyli uzyskaniu ze wspomnianego surowca składników (ekstrudatów) do dalszego przetwarzania typu wyrób pasz, czy w przypadku nasion oleistych — produkcji oleju.

Co to jest ekstruzja roślin?

Uzyskiwane ze wspomnianej obróbki ekstrudery z roślin strączkowych oraz zbóż pozwalają na stworzenie idealnych pod względem wartości odżywczych i przyswajania pasz dla zwierząt, z jednoczesną dezaktywacją czynników antyżywieniowych w wysokiej temperaturze, jak np. inhibitora trypsyny, chymotrypsyny, lektyny, fenolany, hemoglutyniny.

Zaletą tego procesu jest zwiększenie strawności białka i skrobi, wartości energetycznej i metabolicznej powstałych z ekstruzji pasz. Zmniejszenie zawartości wody w surowcu pozwala na dłuższe przechowywanie pasz, a cały proces wytwórczy przeprowadza się na terenie danego gospodarstwa rolnego.

Na czym polega praca ekstruderów?

Wyróżnia się kilka rodzajów ekstruderów, a mianowicie maszyny do obróbki roślin strączkowych, zbóż, czy też innych produktów ubocznych pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego (obornik, odpady rzeźne). Są to urządzenia produkowane w kilku rozmiarach, dzięki czemu można dopasować je do wydajności przedsiębiorstwa.

W przypadku ekstrudera do zbóż i sypkich jak zboża i rośliny strączkowe część główną urządzenia tworzy korpus. W nim znajduje się modułowy cylinder połączony z koszem zasypowym, oraz ślimak — wykonany ze stali nawęglanej i hartowanej odpornej na ścieranie, który napędzany jest przekładnią pasową. Ekstruder przesuwa, miesza, następnie zagęszcza, ścina i spręża surowiec z kosza zasypowego, by następnie upłynnić, uplastycznić i obgotować go celem eliminacji szkodliwych substancji. W wyniku jego pracy cały surowiec ulega ujednorodnieniu, bez utraty swoich wartości odżywczych.