Kategorie
Blog

Agrofotowoltaika. Co to takiego?

Inwestycja w systemy fotowoltaiczne to przede wszystkim znaczne ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, ale także możliwość uniezależnienia się od przerw w dostawie energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym (montaż magazynów energii). W jaki sposób podłączyć instalację z procesami produkcji rolnej, by móc czerpać z tego maksymalne zyski?

Na czym polega działanie klasycznej instalacji fotowoltaicznej?

Systemy fotowoltaiczne służą wytwarzaniu energii elektrycznej z promieni słonecznych dzięki zjawisku zwanym efektem fotowoltaicznym. Zachodzi ono w półprzewodniku (krzem) w wyniku powstania w nim siły elektromotorycznej — zmianie energii słonecznej na prąd stały. Ten przy użyciu falownika — inwertera solarnego zostaje przetworzony w prąd zmienny o parametrach identycznych do tego, który mamy z sieci publicznej. Średnio przyjmuje się, że w optymalnych warunkach fotowoltaika, pozwala z 1 kW wytworzyć 1000 kWh energii elektrycznej, dzięki czemu można obliczyć średnią moc paneli w stosunku do zużycia rocznego prądu. Coraz częściej instalacje PV wykorzystywane są nie tylko w budynkach mieszkalnych, urzędach, ale służą też wspomaganiu różnych gałęzi przemysłu, optymalizacji procesów wytwórczych w rolnictwie. Doskonałym tego przykładem jest agrofotowoltaika.

Co to jest agrofotowoltaika?

Mowa tu o tzw. agrofotowoltaice, czyli wykorzystaniu pól do jednoczesnej produkcji jedzenia i energii elektrycznej. System ten dotyczy systemów wolnostojących, jako idealnych systemów służących wyprodukowaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (słońca). Odpowiednio zaprojektowany system PV pozwala zachować dotychczasowe wykorzystywanie pól uprawnych do produkcji pożywienia z jednoczesnym pozyskiwaniem prądu do produkcji rolnej z użyciem technologii PV. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla dużych gospodarstw, których zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga zorganizowania dużego areału na budowę instalacji foto.