Kategorie
Blog

Jak powstają biopaliwa stałe?

Biopaliwa stałe mają postać kostek i brykietów oraz granulatów. Powstają w wyniku przetwórstwa biomasy, którą mogą być rośliny i substancje pochodzenia zwierzęcego, a także mikroorganizmy. Biopaliwa to organiczne i niekopalne substancje, które mogą być wykorzystywane do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej. Biopaliwa stałe uznawane są za dobrej jakości paliwa, więc często wykorzystywane są do ogrzewania […]

Kategorie
Blog

Gdzie poza rolnictwem wykorzystuje się techniki ekstruzji?

Ekstruzja to technika przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe poprzez przetłaczanie ich w maszynach zwanych ekstruderami, gdzie poddawane są wysokiej temperaturze i wysokiemu ciśnieniu a na końcu schładzane. Ekstruzja poprawia strawność nasion i innych surowców, a z zastosowaniem tej techniki produkowane są: Płatki zbożowe Pasza dla zwierząt i pokarm dla ryb Makarony […]